Heeft u op / aanmerkingen zeg het mijIndien U ons een email stuurt, vermeld dan een duidelijk onderwerp.
Emails met onduidelijke onderwerpen worden als Spam beschouwd en ongelezen weggegooid.1